Fieldset

A passion for securing your future

Update your Personal Details

Declaration of Final Interest Rates for The Year 2017/2018

Friday, March 29, 2019

DECLARATION OF FINAL INTEREST RATES FOR FINANCIAL YEAR 2017/2018

The Board of Trustees of Botswana Public Officers Pension Fund (BPOPF) wishes to inform members that it has declared the final interest rates for the financial year ended 31 March 2018 as follows;

• Active and Deferred Members The final interest rate declared is 2.4%.

• With-profit Pensioners The final interest rate declared is 1%.  Pensioners will receive their adjusted monthly pensions with arrears from 1 April 2018.

• Pre-Retirement Switch portfolio The final interest rate declared is 5.5%.

BENEFIT STATEMENTS The Active and Deferred members are further informed that they will start receiving their 2017/2018  financial year Benefit Statements from June 2019.

 

MOROKOTSO WA NGWAGA WA 2017/2018

Botswana Public Officers Pension Fund (BPOPF) e itsise maloko fa go tsentswe morokotso wa ngwaga o o fedileng ka 31 Mopitlo 2018:

• Maloko a a santseng ba le mo tirong le ba ba tlogetseng  Morokotso o o tsentsweng ke 2.4%

• Bagodi ba ba amogelang ka mofuta wa koketsego Morokotso o o tsentsweng ke 1%.  Bagodi ba tla amogela dikatso tsa bone tsa kgwedi le kgwedi tse di baakantsweng ga mmogo le melatsa ya go simolola ka kgwedi ya Moranang 2018.

•  Maloko a a mo Pre-Retirement Switch  Morokotso o o tsentsweng ke 5.5%.  

PEGO YA MADI Maloko a a santseng ba le mo tirong le a a duleng, ba tlogetse madi a bone ebile ba ise ba goroge mo dingwageng tsa bogodi, ba itsisiwe gore ba tla amogela pego ya madi ya ngwaga wa 2017/2018 go simolola ka kgwedi ya Seetebosigo mono ngwaga.

Ke a leboga.

Boitumelo Molefe (Ms) Chief Executive Officer/Principal Officer

  • Members
  • 162 000+
  • Total Assets
  • P66+ Billion
  • Total Current Liabilities
  • P7+ Billion